Test Food - Detective

Test Food – Detective określa nadwrażliwość pokarmową typu III inaczej zwaną nietolerancję pokarmową. Objawy pojawiają się w mechanizmie opóźnionym i aż w 70% przypadków mają charakter wielonarządowy. Mogą dotyczyć układu pokarmowego, skóry, układu oddechowego endokrynnego, nerwowego mogą wyzwalać choroby autoimmunologiczne jak np. choroba Hashimoto, Rzs, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i inne. Test jest wysoce czuły i swoisty. Wykonywany w przychodni z krwi włośniczkowej. Wynik uzyskujemy po godzinie.